Systém úpravy kalů

Kompletní řešení pro kombinované čištění spalin a zpětné získávání tepla » Systém úpravy kalů

Systém úpravy kalů

SaveEnergy systém úpravy kalů je jednoduchá, statická jednotky, která se používá ve spojení se SaveEnergy systémem pro úpravu vody.

 

 

Kal z filtru úpravy vody se čerpá do jednorázového vaku z jemné tkaniny (Big-Bag). Jemná tkanina zadrží pevné látky a voda odtéká tkaninou.

Naplněný vak Big-Bag vyschne v průběhu několika týdnů na sušinu, která představuje méně než 50 % původního objemu.

Vysušený kal z filtru může být lehce zlikvidován v jednorázovém vaku Big-Bag. Likvidace těchto vaků nevytváří vůbec žádné emise prachu.

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach