Mokrý elektrostatický odlučovač

Kompletní řešení pro kombinované čištění spalin a zpětné získávání tepla » Mokrý elektrostatický odlučovač

Mokrý elektrostatický odlučovač

SaveEnergy mokrý elektrostatický odlučovač je velkokapacitní separátor. Mokrý postup zaručuje emise prachu pod 10 mg / Nm3 při dostupnosti 99%.

 

• Čištění sa odohráva na filme kondenzátu povrchovej plochy rúr odlučovača. Nie sú potrebné žiadne mechanické zariadenia na čistenie. Vďaka tomu má daný odlučovač nízke nároky na údržbu a prevádzku a stanovuje najvyššie štandardy z hľadiska dostupnosti a dlhej životnosť.

• Mokrý elektrostatický odlučovač je usporiadaný za spalinovým kondenzátorom. Ochladený odpadový plyn má zmenšený objem vďaka čomu je mokrý elektrostatický odlučovač kompaktnejší a má menšie priestorové nároky (úspornejšie rozmery).

 

Technologie v detailu

V mokrom elektrickom odlučovači sú pevné látky zo spalín, v dôsledku pôsobenia elektrického poľa, odlúčené. Elektricky neutrálne častice prachu sú nabíjané zápornýmí elektródami. Pôsobením elektrických síl sú častice dopravované k zrážkovej elektróde a tak odlúčené z prúdu plynu.

 

 

 

 

Mokrý elektrostatický odlučovač je konštruovaný ako rúrkový odlučovač. Plochy plášťa telesa slúžia ako zrážkové elektródy. Spaliny kondenzujú na povrchu voľne stojacich plôch telesa. Cez kondenzát sú pevné látky nepretržite transportované do systému úpravy vody - týmto je prevádzka mokrého elektrostatického odlučovača samočistiaca a necitlivá na znečistenie. Prostredníctvom samočistiacej konštrukcie môžeme úplne upustiť od mechanického kladivkového čistiaceho zariadenia zrážkových elektród, čo vedie k výrazne nižším nákladom na údržbu.

Predradením spalinového kondenzátora sa spaliny ochladia a takto ochladené vstupujú pri teplote asi 50 °C do mokrého elektrostatického odlučovača. V dôsledku týchto nízkych teplôt spalín je možné znížiť prietok a následne použiť kompaktnejšiu konštrukciu mokrého elektrostatického odlučovača.


Vzhľadom k tomu, že mokrý elektrostatický odlučovač je prevádzkovaný vo všetkých prevádzkových režimoch ako "mokrý", eliminuje sa tým problém s podkročením rosného bodu pri čiastočnej záťaži. Pri suchom odlučovaní vedie podkročenie rosného bodu k zalepeniu zrážkových elektród. Mokrý elektrostatický odlučovač zaručuje za všetkých prevádzkových podmienok maximálnu účinnosť filtrácie a tým spĺňa najprísnejšie ekologické štandardy, ktoré spadajú výrazne pod zákonom stanovené požiadavky.

 

HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach