Problematika komunálních odpadů

Termické využití komunálního odpadu kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla technologií ORC » Problematika komunálních odpadů

 

Problematika - Komunální odpady

 

Už víte, jak splníte směrnici 31/99/ES a z toho vyplývající opatření pro ČR, která redukují v blízké budoucnosti možnosti skládkování komunálních odpadů?

 

Součástí komplexního řešení a při respektování EU předepsané hierarchie nakládání s odpady, jejíž součástí je i energetické využívání odpadů, může být nabídka nové kompletní technologie ZEVO od firmy SCHIESTL spol. s r.o..

Tato nová kogenerační technologie pro spalování komunálních odpadů je řádově mnohem menší než všeobecně známé velké spalovny odpadů a tím se stává pro města vhodným řešením pro likvidaci pouze vlastních odpadů s energetickým využitím ve vlastních CZT, kde je i alternativou a náhradou ke stále dražším palivům.

V případě, že jste si vědomi nutnosti řešit  tuto problematiku a máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat. Na Vaši žádost Vám zašleme podrobnější informace nebo v případě Vašeho zájmu Vás osobně a nezávazně navštívíme.

 

Ing. Jaroslav Káčerek, ředitel firmy SCHIESTL spol. s r.o.

+420 602 212 077

kacerek@schiestl.cz

 

     
HDG Bavaria Turboden SaveEnergy Kohlbach